Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/2001

Tomáš Lebeda:
The Main Variables of Systems of Proportional Representation [425]

Lebeda, Tomáš. 2001. „Hlavní proměnné proporčních volebních systémů .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 37 (4): 425-448

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz