Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.
Obálka

Aktuální číslo

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2017

Ivana Přidalová, Martin Ouředníček:
Role zahraniční migrace v měnící se sociálně prostorové diferenciaci Prahy
Tomáš Doseděl, Tomáš Katrňák:
Finanční a nefinanční návratnost vzdělání v době vzdělanostní expanze v České republice
Marcela Petrová Kafková, Tatiana Sedláková:
Čtvrtý věk jako specifické pole pro vyjádření aktérství
Zdeněk R. Nešpor:
„Opustíš-li mne, zahyneš…“ Akademická dráha Otakara Machotky a dalších českých sociologů v emigraci po únoru 1948

O titulu

Sociologický časopis / Czech Sociological Review je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965. Časopis přináší stati zabývající se otázkami teoretické sociologie, články zkoumající sociální procesy probíhající v postkomunistických i jiných společnostech s důrazem na komparativní dimenzi analýzy, přehledové články zpracovávající vývoj v široké paletě oborů sociologie i příbuzných sociálních věd, metodologické statě, eseje, recenze české i světové sociologické produkce, informace o dění v sociologické obci, zprávy z konferencí a polemické příspěvky. Časopis je jako jediné z českých sociologických periodik zařazen do Web of Science a je uveden i v dalších prestižních vědeckých databázích.

Aktuální impact factor Sociologického časopisu / Czech Sociological Review (2016) je 0,143.

Vychází 6x ročně (4x česky a 2x anglicky).

ISSN 0038-0288 (Print)
ISSN 2336-128X (Online)

Cena jednotlivého čísla je od roku 2010 85 Kč vč. DPH (€ 4,5, resp. $ 5), roční předplatné 510 Kč + poštovné a balné.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz