Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.
Obálka

Aktuální číslo

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2015

Miroslav Novák:
Takzvané „sociologické zákony“ Maurice Duvergera: jejich postupné formulování a jejich metodologické aspekty
Michal Parízek, Běla Plechanovová, Madeleine O. Hosli:
Byrokratizace rozhodování v Evropské unii po východním rozšíření
Jaroslav Švelch, Lenka Vochocová:
Sociální média jako nová výzva pro výzkum politické participace
Karel Maier, Daniel Franke:
Trendy prostorové sociálně-ekonomické polarizace v Česku 2001–2011

O titulu

Sociologický časopis / Czech Sociological Review je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965. Časopis přináší stati zabývající se otázkami teoretické sociologie, články zkoumající transformační jevy a sociální procesy probíhající v postkomunistických společnostech, přehledové články zpracovávající vývoj v široké paletě oborů sociologie a příbuzných sociálních věd, informace ze sociologických výzkumů, metodologické statě, eseje, materiály k dějinám české sociologie, vynikající studentské práce, recenze české i světové sociologické produkce, anotace odborné literatury, informace o dění v sociologické obci, zprávy z konferencí, polemické příspěvky, kulaté stoly věnované sebereflexi české sociologie, a také dokumenty, jež nesměly být publikovány z různých důvodů v minulosti. Každá stať je opatřena anglickým abstraktem. Časopis je jako jediné z českých sociologických periodik citován v publikacích Institute of Scientific Information a v dalších prestižních vědeckých databázích. Aktuální impact factor Sociologického časopisu je 0,563.

Vychází 6x ročně (4x česky a 2x anglicky).

ISSN 0038-0288 (Print)
ISSN 2336-128X (Online)

Cena jednotlivého čísla je od roku 2010 85 Kč bez DPH (€ 4,5, resp. $ 5), roční předplatné 510 Kč + poštovné a balné.

Kontakt: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: socmail@soc.cas.cz