Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2012

Michael L. Smith, Petr Jehlička:
Environmental Values in Central and Eastern Europe: Perspectives from East and West [409]

Smith, Michael L., Petr Jehlička. 2012. „Environmental Values in Central and Eastern Europe: Perspectives from East and West.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48 (3): 409-420

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz