Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2012

Filip Kostelka:
Daniel Bochsler: Territory and Electoral Rules in Post-communist Democracies [599]

Kostelka, Filip. 2012. „Daniel Bochsler: Territory and Electoral Rules in Post-communist Democracies.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48 (3): 599-601

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz