Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2012

Josephine V. Rekers:
Nico van der Heiden: Urban Foreign Policy and Domestic Dilemmas: Insights from Swiss and EU City-Regions [594]

Rekers, Josephine V.. 2012. „Nico van der Heiden: Urban Foreign Policy and Domestic Dilemmas: Insights from Swiss and EU City-Regions.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48 (3): 594-596

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz