Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2012

Jana Vobecká:
Claudia Goldin and Lawrence F. Katz: The Race between Education and Technology [588]

Vobecká, Jana. 2012. „Claudia Goldin and Lawrence F. Katz: The Race between Education and Technology.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48 (3): 588-589

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz