Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2012

Laura Hyman:
Carol Graham: Happiness around the World: The Paradox of Happy Peasants and Miserable Millionaires [585]

Hyman, Laura. 2012. „Carol Graham: Happiness around the World: The Paradox of Happy Peasants and Miserable Millionaires.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48 (3): 585-587

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz