Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2012

Mihail Arandarenko:
Branko Milanović: The Haves and the Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality [579]

Arandarenko, Mihail. 2012. „Branko Milanović: The Haves and the Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48 (3): 579-582

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz