Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2012

Miloslav Petrusek:
Václav Havel (1936–2011): Remarks on Havel’s ‘Lay Sociology’ [569]

Petrusek, Miloslav. 2012. „Václav Havel (1936–2011): Remarks on Havel’s ‘Lay Sociology’.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48 (3): 569-576

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz