Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2010

Stephen Crowley:
Agnieszka Paczyńska: State, Labor, and the Transition to a Market Economy: Egypt, Poland, Mexico and the Czech Republic [1052]

Crowley, Stephen. 2010. „Agnieszka Paczyńska: State, Labor, and the Transition to a Market Economy: Egypt, Poland, Mexico and the Czech Republic.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 46 (6): 1052-1054

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz