Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2009

Seán Hanley:
Tomila V. Lankina and Anneke Hudalla, with Hellman Wollmann: Local Governance in Central and Eastern Europe: Comparing Performance in the Czech Republic, Hungary, Poland and Russia [1318]

Hanley, Seán. 2009. „Tomila V. Lankina and Anneke Hudalla, with Hellman Wollmann: Local Governance in Central and Eastern Europe: Comparing Performance in the Czech Republic, Hungary, Poland and Russia.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (6): 1318-1321

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz