Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Redakční rada

Seznam členů redakční rady českého vydání

Šéfredaktor českého vydání: Ondřej Císař (Univerzita Karlova, SOÚ AV ČR, Praha)

Jan Balon (FSV UK, Praha)
Dušan Drbohlav (PřF UK, Praha)
Martin Hájek (FSV UK, Praha)
Stanislav Holubec (HÚ AV ČR, Praha)
Michal Illner (SOÚ AV ČR, Praha)
Hynek Jeřábek (FSV UK, Praha)
Tomáš Katrňák (FSS MU, Brno)
Tomáš Kostelecký (SOÚ AV ČR, Praha)
Karel Kouba (UHK, Hradec Králové)
Lukáš Linek (SOÚ AV ČR, Praha)
Jaroslava Hasmanová Marhánková (FF ZČU, Plzeň)
Martina Mysíková (SOÚ AV ČR, Praha)
Miroslav Novák (FSV UK, CEVRO, Praha)
Klára Plecitá (SOÚ AV ČR, Praha)
Marek Skovajsa (FHS UK, Praha)
Jan Spousta (soukromý sektor)
Tereza Stöckelová (SOÚ AV ČR, Praha)
Csaba Szaló (FSS MU, Brno)
Miroslav Tížik (SÚ SAV, Bratislava)
Zuzana Uhde (SOÚ AV ČR, Praha)
Jiří Večerník (SOÚ AV ČR, Praha)
Jiří Vinopal (SOÚ AV ČR, Praha)
Marta Vohlídalová (SOÚ AV ČR, Praha)


Seznam členů redakční rady anglického vydání

Šefredaktorka anglického vydání: Tereza Stöckelová (Charles University, SOÚ AV ČR, Praha)

Editorka: Dana Hamplová (SOÚ AV ČR, Praha)

Book Review Editor: Pieter Vanhuysse (University of Southern Denmark, Odense)

Johann P. Arnason (Charles University, Prague)
Ondřej Císař (Charles University, Prague)
Zsuzsa Gille (University of Illinois at Urbana-Champaign)
Elżbieta Hałas (Warsaw University)
Seán L. Hanley (University College London)
Zdenka Mansfeldová (Institute of Sociology, Prague)
Katja Mayer (University of Vienna)
Claus Offe (Hertie School of Governance, Berlin)
Jiří Přibáň (Cardiff University)
Akos Rona-Tas (University of California, San Diego)
Marek Skovajsa (Charles University, Prague)
Pieter Vanhuysse (University of Southern Denmark, Odense)
Claire Wallace (University of Aberdeen)

 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz