Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Seznam knih k recenzi

Na požádání redakce může poskytnout recenzní výtisky těchto knih (neváhejte nás kontaktovat e-mailem casopis@soc.cas.cz nebo telefonicky +420 210 310 217):

Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová. Občianky a revolucionárky. Ako, kedy, kde sa vylučujú nevhodné subjekty. Bratislava: Aspekt 2015

Klára Vlachová (ed.). Národní identity a identifikace. Česká republika - Visegrádská čtyřka. Praha: SLON 2015

Pavel Sitek (ed.). Pohyb a začlenění. Francouzská perspektiva. Praha: SLON 2016

František Zich, Petra Anýžová a kol. Konfrontace hodnot v pozdní modernitě. Česko a Hlučínsko v evropském kontextu. Praha: SLON 2016

Ale snad i pro toto jsme žili, ne? Výber z korešpondencie Milana Petruska a Aleny Miltovej s Martinom Bútorou a Zorou Bútorovou 1985–1989. Praha: SLON 2016

Miroslav Tížik, Norbert Kmeť (eds.). Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu 1968. Bratislava: Sociologický ústav SAV 2016

Jakub Homolka: Koncept racionální civilizace. Patočkovo pojetí modernity ve světle civilizační analýzy. Praha: Togga / FHS UK 2016

Pat Lyons. Political Konwledge in the Czech Republic. Prague: Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences 2017

Miloš Brunclík, Michal Kubát. Kdo vládne v Česku? Poloprezidentský režim, přímá volba a pravidla hry. Brno: Barrister & Principal Publishing 2017

Aleš Vlk, Jakub Drbohlav, Tomáš Fliegl, Vladimír Hulík, Šimon Stiburek, Václav Švec. Studijní neúspěšnost na vysokých školách. Teoretická východiska, empirické poznatky a doporučení. Praha: SLON 2017

Csaba Szaló. Paměť míst. Kulturní sociologie vzpomínání. Praha – Brno: SLON 2017

Karel Müller. Inovace - vědění - instituce: k výzvám současné doby. Praha: Karolinum 2017

Petr Vidomus. Oteplí se a bude líp. Česká klimaskepse v čase globálních rizik. Praha: SLON 2018

 

Po dohodě s redakcí lze recenzovat knihy, jejichž výtisky pro autory vyžádáme (zejména z nakladatelství SLON, CDK, Grada, Portál, Argo, Karolinum a dalších).

Neváhejte nás kontaktovat e-mailem casopis@soc.cas.cz nebo telefonicky +420 210 310 217.

Karel Stibral et al. John Ruskin a příroda MUNI Press 15.2.2012

Miroslav Novák et al. Úvod do studia politiky SLON 16.2.2012

T. H. Eriksen Etnicita a nacionalismus SLON 16.2.2012

G. Noiriel Úvod do sociohistorie SLON 16.2.2012

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz