Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Seznam knih k recenzi

Na požádání redakce může poskytnout recenzní výtisky těchto knih (neváhejte nás kontaktovat e-mailem casopis@soc.cas.cz nebo telefonicky +420 210 310 217):

Lukáš Linek, Ondřej Císař, Ivan Petrúšek, Kateřina Vráblíková. Občanství a politická participace v České republice. Praha: SLON 2017

Petr Vidomus. Oteplí se a bude líp. Česká klimaskepse v čase globálních rizik. Praha: SLON 2018

Luděk Jirka. Migrace za lepším životem. Praha: FHS UK 2018

Jiří Šubrt, Marek Německý a kolektiv. Jedinec a společnost. Úvahy nad konceptem homo sociologicus. Praha: SLON 2018

Jaroslava Pospíšilová, Eva Krulichová a kol. Jak se žije Čechům v současné Evropě? Praha: Academia/SOÚ AV ČR, v. v. i., 2018

Jana Valdrová. Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit. Praha: SLON 2018

Alena Křížková, Romana Marková Volejníčková, Marta Vohlídalová. Genderové nerovnosti v odměňování: Problém nás všech. Praha: SOÚ AV ČR, v. v. i., 2018

 

Po dohodě s redakcí lze recenzovat knihy, jejichž výtisky pro autory vyžádáme (zejména z nakladatelství SLON, CDK, Grada, Portál, Argo, Karolinum a dalších).

Neváhejte nás kontaktovat e-mailem casopis@soc.cas.cz nebo telefonicky +420 210 310 217.

Karel Stibral et al. John Ruskin a příroda MUNI Press 15.2.2012

Miroslav Novák et al. Úvod do studia politiky SLON 16.2.2012

T. H. Eriksen Etnicita a nacionalismus SLON 16.2.2012

G. Noiriel Úvod do sociohistorie SLON 16.2.2012

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz