Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/2000

Blanka Řeháková:
Nebojte se logistické regrese [475]

Řeháková, Blanka. 2000. „Nebojte se logistické regrese.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (4): 475-492

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz