Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2008

Jiří Šubrt:
„Dialog mezi hluchými“? K problematice vztahu sociologie a historie [969]

Šubrt, Jiří. 2008. „„Dialog mezi hluchými“? K problematice vztahu sociologie a historie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 44 (5): 969-988

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz