Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2002

Jiří V. Neustupný:
Sociolingvistika a jazykový management [429]

Neustupný, Jiří V.. 2002. „Sociolingvistika a jazykový management.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 38 (4): 429-442

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz