Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2004

české číslo

Obsah čísla

Oto Sedláček, Marek Skovajsa:
Úvodem k monotematickému číslu [566]

STATI

Jiří Musil:
Poznámky o české sociologii za komunistického režimu [573]

OSUDY SOCIOLOGIE NA AKADEMICKÉ PŮDĚ 1962–1989

Miloslav Petrusek:
Výuka sociologie v čase tání a v časech normalizace (1964–1989) (Kapitola o vztahu vědění a moci, vědy a politiky, reality a mýtotvorby) [597]

Ivo Možný:
Brněnská anomálie? Brněnská sociologie 1963 až 1989 – subjektivní historie [609]

Ferdinand Koudelka:
Česká sociologie na Palackého univerzitě v Olomouci v letech 1962–1970 [623]

Ladislav Macháček:
Slovenské aspekty rozvoja sociológie v Československu [631]

MIMOAKADEMICKÁ SOCIOLOGIE ZA NORMALIZACE

Pavel Machonin:
K sociologii v období normalizace [643]

Jitka Havlová, Oto Sedláček:
Sociologie práce a průmyslu v letech 1965–1989 [651]

Zdeněk Pátek:
Rurální sociologie v období totality. Příspěvek do diskuse [665]

Jiřina Šiklová:
Nelegální výzkum veřejného mínění v období normalizace [673]

MEZIOBOROVÉ SOUVISLOSTI

Antonín Rašek:
Poznámky k podnikové sociologii v letech normalizace [681]

Pavla Horská:
Poznámky k sociologické perspektivě v české historiografii 50. a 60. let [687]

KULATÝ STŮL

Česká sociologie v letech 1965–1989 [695]

O účastnících [741]

Stručný biografický slovník ke kulatému stolu [745]

DOKUMENTY

Jaroslav Kučera:
Stav naší sociologie [757]

Karel Rychtařík:
Nečisté tóny na staré téma. Tenký led takzvané alternativní sociologie [759]

Prohlášení sociologů (dopis prezidentovi) [763]

MEDAILONY

Michal Illner:
K nedožitým osmdesátinám Václava Lamsera [765]

Jan Sedláček:
Jan Szczepański (13. 9. 1913 – 16. 4. 2004) [768]

RECENZE

Miloslav Petrusek:
Maria Hirszowicz: Pułapki zaangażowania: Intelektualiści w służbie komunizmu [777]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz