Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 3/1994

české číslo

Obsah čísla

Obsah

Jan Vláčil:
Úvodem [267]

Stati

Johann P. Arnason:
Moderna, postmoderna a japonská zkušenost [271]

Pavel Machonin, Milan Tuček:
Geneze nové sociální struktury v České republice a její sociální aktéři [285]

Michal Čakrt:
Metafory organizační změny [306]

Čeští sociologové v zahraničí

Jaroslav Krejčí:
Zorné pole makrosociologie [317]

Z emprirických výzkumů

Irena Hradecká:
Odbory jako sociální aktér [329]

Jan Vláčil:
Zaměstnanci, management a odbory. Industriální vztahy v privatizovaných podnicích [345]

Ivana Mazálková:
Role managementu při formování pracovních vztahů v privatizovaných podnicích [362]

Studenti píší

Marie Šafaříková:
Lidé bez domova [373]

Recenzce

Josef Velek:
Peter F. Drucker: Postkapitalistická společnost [381]

Jiří Večerník:
Miloš Večeřa: Sociální stát. Východiska a přístupy [384]

František Znebejánek:
Ron Eyerman, Andrew Jamison: Social Movements: A Cognitive Approach [386]

Zdenka Vajdová:
Robert D. Putnam (with Robert Leonardi and Raffaellla Y. Nanetti): Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy [388]

Pavla Horská:
Jacques Dupaquier, Denis Kessler: La société francaise au XIXe siècle. Tradition, transition, transformations [390]

Jan Kamarýt, Oldřich Ševčík:
Jan Keller: Až na dno blahobytu. Ke společenským kořenům ekologické krize [392]

Jaroslav Kap:
Miroslav Disman: Jak se vyrábí sociologická znalost [394]

Anotace

Ivana Mazálková:
Blok anotací publikací z oblasti sociologie práce, organizace a managementu, ekonomické sociologie a industriálních vztahů [395]

Zprávy a informace

Irena Hradecká:
Konference výzkumného programu Východ-Západ “Podnik v postkomunistických společnostech” [399]

Zdenka Mansfeldová:
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung [400]

Václav Houžvička:
Úskalí dialogu [402]

Michal Illner:
Výroční zasedání ISSP 1994 [404]

Vladimír Pernica:
Konference “Místní a státní správa a řízení sociálních věcí a práce – MSS/ŘSVP ’93” [405]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz