Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2019

Stanislav Holubec:
Immanuel Maurice Wallerstein (1930–2019) [661]

Holubec, Stanislav. 2019. „Immanuel Maurice Wallerstein (1930–2019).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (5): 661-664

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz