Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2019

Jitka Cirklová:
Georg Simmel: Rembrandt. Umělecko-filozofická esej [537]

Cirklová, Jitka. 2019. „Georg Simmel: Rembrandt. Umělecko-filozofická esej.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (4): 537-540

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz