Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2019

Tomáš Kostelecký:
Michal Illner oslavil 85. narozeniny [255]

Kostelecký, Tomáš. 2019. „Michal Illner oslavil 85. narozeniny.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (2): 255-258

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz