Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2018

Symposium Remembering Prague Spring 1968 (celá rubrika) [401]

, . 2018. „Symposium Remembering Prague Spring 1968 (whole section).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (3): 401-405

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz