Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2018

Stephen Turner:
The Prague Spring and the Illusion of Transformational Politics. In Memory of Fred Eidlin [464]

Turner, Stephen. 2018. „The Prague Spring and the Illusion of Transformational Politics. In Memory of Fred Eidlin.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (3): 464-470

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz