Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2016

Martin Ouředníček, Lucie Pospíšilová:
Editorial: Urban Dynamics and Neighbourhood Change in Cities after Transition [787]

Ouředníček, Martin, Lucie Pospíšilová. 2016. „Editorial: Urban Dynamics and Neighbourhood Change in Cities after Transition.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 52 (6): 787-794

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz