Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2014

české číslo

Obsah čísla

Stati

Jaroslava Hasmanová Marhánková:
Postoje rodičů odmítajících povinná očkování svých dětí: případová studie krize důvěry v biomedicínské vědění [163]

Zdeněk R. Nešpor:
Miloslav Petrusek ve světle své publikační činnosti v samizdatovém Sociologickém obzoru [189]

Roman Matoušek:
Nová výstavba obecního bydlení, rozhodování a rizika segregace: případová studie Rudoltice [211]

Dušan Janák:
Problém národní identity v díle Edvarda Beneše [233]

Rozhovor

Nicolas Maslowski:
Sociolog se nikdy nemůže nacházet na straně moci – Rozhovor s Michelem Wieviorkou [265]

Nekrology

Jiří Šubrt, Martin Šochman:
Historická sociologie jako integrovaná společenská věda: K úmrtí Jaroslava Krejčího [277]

Jiří Šubrt:
Neobyčejný život a dílo Richarda Junga se uzavřely [285]

Jan Bíba:
Zemřel Ernesto Laclau [288]

Jubilea

Zdeněk R. Nešpor:
Devadesát let Eriky Kadlecové [291]

Michal Illner:
Václav Lamser, in memoriam [294]

Recenzní esej

Karel Hanuš:
Sociální politika napříč národními státy [295]

Recenze

Marek Skovajsa:
Zdeněk R. Nešpor a kol.: Slovník českých sociologů [305]

Lucie Vidovićová:
Hynek Jeřábek a kol.: Mezigenerační solidarita v péči o seniory [309]

Marcela Petrová Kafková:
Pieter Vanhuysse, Achim Goerres (eds.): Ageing Population in Post-Industrial Democracies: Comparative Studies of Policies and Politics [312]

Veronika Macková:
Zora Bútorová a kolektív: Štvrtý rozmer tretieho veku. Desať kapitol o aktívnom starnutí [314]

Luděk Brož:
Morten A. Pedersen: Not Quite Shamans: Spirit Worlds and Political Lives in Northern Mongolia [317]

Michal Pavlásek:
Amitav Ghosh: Ve starobylé zemi [320]

Hana Rambousková:
Peter L. Berger: Dobrodružství náhodného sociologa: Jak vysvětlit svět, a přitom nenudit [322]

Zprávy

Marek Skovajsa:
Konference „Alte Begriffe – Neue Probleme. Max Webers Soziologie im Lichte aktueller Problemstellungen“, Heidelberg, Německo, 3.–4. dubna 2014 [327]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz