Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2013

české číslo

Obsah čísla

Editorial

Slavomíra Ferenčuhová, Lucie Galčanová, Barbora Vacková:
Město v sociálních vědách: kulturální přístup [677]

Stati

Petr Mareš:
Sonda do kultury města – Zlín, modelové město modernity [681]

Michal Růžička, Magda Stanová:
Oddělit a spojit: architektura sociálních nerovností v Benátské republice [703]

Gábor Oláh:
Kolektivní paměť, prostor a významy. Případ náměstí Svobody v Budapešti [729]

Pavel Pospěch:
Exkluze v privatizovaném městském prostoru: případová studie nákupního centra [751]

Ondřej Mulíček, Robert Osman, Daniel Saidenglanz:
Imaginace a reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti [781]

Rozhovor

Slavomíra Ferenčuhová, Lucie Galčanová:
Urbánní sociologie se drží vcelku slušně… Rozhovor s Jiřím Musilem [811]

Nekrology

Marek Skovajsa:
Robert Neelly Bellah (1927–2013) [821]

Guy Hermet:
Pocta Juanu Linzovi [829]

Jubilea

Jiří Šubrt:
Lewis A. Coser, sociolog, který „rehabilitoval“ konflikt (Ke stému výročí narození významného amerického sociologa) [835]

Zdeněk R. Nešpor:
Vzpomínka na Bohumila Jungmanna [839]

Diskuze

Pavel Barša:
Odpověď na recenzi Hany Kubátové [841]

Recenze

Adriana Holland:
Sharon Zukin: Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places [845]

Terezie Lokšová:
David Harvey: Rebel Cities: From the Right to the City to The Urban Revolution [848]

Tomáš Doseděl:
Costas Spirou: Urban Tourism and Urban Change: Cities in a Global Economy [851]

Libor Benda:
Tereza Stöckelová: Nebezpečné známosti: O vztahu sociálních věd a společnosti [854]

Petr Kalinič:
Tom Boellstorff, Bonnie Nardi, Celia Pearce, T. L. Taylor: Ethnography and Virtual Worlds: A Handbook of Method [858]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz