Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2011

Petra Anýžová:
Jindřich Krejčí: Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice [187]

Anýžová, Petra. 2011. „Jindřich Krejčí: Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 47 (1): 187-189

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz