Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Editorial Board

Editorial board of the English edition of Sociologický časopis / Czech Sociological Review

Editor-in-Chief: Tereza Stöckelová (Charles University, SOÚ AV ČR, Prague)

Book Review Editor: Pieter Vanhuysse (University of Southern Denmark, Odense)

Johann P. Arnason (Charles University, Prague)
Zygmunt Bauman (University of Leeds)
Ondřej Císař (Charles University, Prague)
Zsuzsa Gille (University of Illinois at Urbana-Champaign)
Elżbieta Hałas(Warsaw University)
Seán L. Hanley (University College London)
Zdenka Mansfeldová (Institute of Sociology, Prague)
Katja Mayer (University of Vienna)
Claus Offe (Hertie School of Governance, Berlin)
Jiří Přibáň (Cardiff University)
Marek Skovajsa (Charles University, Prague)
Akos Rona-Tas (University of California, San Diego)
Pieter Vanhuysse (University of Southern Denmark, Odense)
Claire Wallace (University of Aberdeen)

Editorial board of the Czech edition of Sociologický časopis / Czech Sociological Review

Editor-in-Chief: Ondřej Císař (Charles University, SOÚ AV ČR, Prague) 

Jan Balon (FSV UK, Praha)
Dušan Drbohlav (PřF UK, Praha)
Michal Illner (SOÚ AV ČR, Praha)
Tomáš Katrňák (FSS MU, Brno)
Tomáš Kostelecký (SOÚ AV ČR, Praha)
Martin Kreidl (FSS MU, Brno)
Tomáš Lebeda (FF UP, Olomouc)
Lukáš Linek (SOÚ AV ČR, Praha)
Jaroslava Marhánková (FF ZČU, Plzeň)
Hana Maříková (SOÚ AV ČR, Praha)
Zdeněk Nešpor (SOÚ AV ČR, Praha)
Miroslav Novák (FSV UK, CEVRO, Praha)
Klára Plecitá (SOÚ AV ČR, Praha)
Marek Skovajsa (FHS UK, Praha)
Jan Spousta (Česká spořitelna, Praha)
Csaba Szaló (FSS MU, Brno)
Jadwiga Šanderová (FSV UK, Praha)
Jiří Šubrt (FHS UK, Praha)
Miroslav Tížik (FiFUK, Bratislava)
Zuzana Uhde (SOÚ AV ČR, Praha)
Jiří Večerník (SOÚ AV ČR, Praha)
Jiří Vinopal (SOÚ AV ČR, Praha)

 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz