Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Editorial Board

Editorial board of the English edition

Editor-in-Chief: Dana Hamplová (IS CAS, Prague)

Book Review Editor: Pieter Vanhuysse (University of Southern Denmark, Odense)

Johann P. Arnason (Charles University, Prague)
Ondřej Císař (Charles University, Prague)
Zsuzsa Gille (University of Illinois at Urbana-Champaign)
Elżbieta Hałas(Warsaw University)
Seán L. Hanley (University College London)
Zdenka Mansfeldová (Institute of Sociology, Prague)
Katja Mayer (University of Vienna)
Claus Offe (Hertie School of Governance, Berlin)
Jiří Přibáň (Cardiff University)
Akos Rona-Tas (University of California, San Diego)
Marek Skovajsa (Charles University, Prague)
Pieter Vanhuysse (University of Southern Denmark, Odense)
Claire Wallace (University of Aberdeen)

Editorial board of the Czech edition

Editor-in-Chief: Ondřej Císař (FSV UK, SOÚ AV ČR, Praha)

Jan Balon (FSV UK, Praha)
Dušan Drbohlav (PřF UK, Praha)
Dana Hamplová (SOÚ AV ČR, Praha)
Martin Hájek (FSV UK, Praha)
Stanislav Holubec (HÚ AV ČR, Praha; PF JČU, České Budějovice)
Hynek Jeřábek (FSV UK, Praha)
Tomáš Katrňák (FSS MU, Brno)
Tomáš Kostelecký (SOÚ AV ČR, Praha)
Karel Kouba (UHK, Hradec Králové)
Lukáš Linek (SOÚ AV ČR, Praha)
Jaroslava Hasmanová Marhánková (FSV UK, Praha)
Martina Mysíková (SOÚ AV ČR, Praha)
Miroslav Novák (FSV UK, CEVRO, Praha)
Klára Plecitá (SOÚ AV ČR, Praha)
Marek Skovajsa (FHS UK, Praha)
Jan Spousta (private sector)
Csaba Szaló (FSS MU, Brno)
Miroslav Tížik (SÚ SAV, Bratislava)
Zuzana Uhde (SOÚ AV ČR, Praha)
Jiří Večerník (SOÚ AV ČR, Praha)
Jiří Vinopal (SOÚ AV ČR, Praha)
Marta Vohlídalová (SOÚ AV ČR, Praha)

 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz