Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Subscriptions, Sales and Distribution

The price of a single issue of the journal is 85 CZK (4.5 EURO, 5 USD).

Sales and orders are managed by:

Postservis, Poděbradská 39, 190 00 Praha 9, Czech Republic, tel.: +420 800 300 302, e-mail: postabo.prstc@cpost.cz

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz