Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

List of Past Reviewers

Reviewers of Articles Decided in 2017

Jan Balon – Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Praha / Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, Prague

Josef Bernard – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha / Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, Prague

Daniel Čermák – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha / Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, Prague

Benjamin Cope – European Humanities University, Vilnius

Joe Deville – Lancaster University

Martin Doležal – University of Vienna

Jan Drahokoupil – European Trade Union Institute (ETUI), Brussels

Eliška Drápalová – Hertie School of Governance, Berlin

Dušan Drbohlav – Přírodovědecká fakulta UK, Praha / Faculty of Science, Charles University, Prague

Radka Dudová – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha / Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, Prague

Petra Ezzeddine – Fakulta humanitních studií UK, Praha / Faculty of Humanities, Charles University, Prague

Lenka Formánková – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha / Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, Prague

Michael Guggenheim – Goldsmiths, University of London

Martin Hájek – Fakulta sociálních věd UK, Praha / Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague

Dana Hamplová – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha / Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, Prague

Sean Hanley – UCL School of Slavonic and East European Studies (SSEES), London

Jaroslava Hasmanová Marhánková – Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni / Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia, Pilsen

Pavel Horák – Fakulta sociálních studií MU, Brno / Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno

Ema Hrešanová – Fakulta sociálních věd UK, Praha / Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague

Jan Chovanec – Filozofická fakulta MU, Brno / Faculty of Arts, Masaryk University, Brno

Dušan Janák – Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě / Faculty of Public Policies, Silesian University in Opava

Petr Jehlička – The Open University, Milton Keynes

Marie Jelínková – Fakulta sociálních věd UK, Praha / Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague

Hynek Jeřábek – Fakulta sociálních věd UK, Praha / Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague

Tomáš Katrňák – Fakulta sociálních studií MU, Brno / Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno

Martin Kreidl – Fakulta sociálních studií MU, Brno / Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno

Eva Krulichová – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha / Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, Prague

Věra Kuchařová – Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha / Research Institute for Labour and Social Affairs, Prague

György Lengyel – Corvinus University, Budapest

Yana Leontijeva – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha / Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, Prague

Victor Lidz – Drexel University, Philadelphia

Lukáš Linek – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha / Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, Prague

Kateřina Lišková – Fakulta sociálních studií MU, Brno / Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno

Michala Lustigová – Přírodovědecká fakulta UK, Praha / Faculty of Science, Charles University, Prague

Jakub Macek – Fakulta sociálních studií MU, Brno / Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno

Jan Maršálek – Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Praha / Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, Prague

Pavel Maškarinec – Filozofická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem / Faculty of Philosophy, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem

Jaromír Mazák – Filosofická fakulta UK, Praha / Faculty of Arts, Charles University, Prague

Dotcho Mihailov – Agency for Socioeconomic Analyses, Sofia

Ondřej Mulíček – Přírodovědecká fakulta MU, Brno / Faculty of Science, Masaryk University, Brno

Jiří Navrátil – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno / Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, Brno

Kateřina Nedbálková – Fakulta sociálních studií MU, Brno / Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno

Zdeněk R. Nešpor – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha / Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, Prague

Gábor Oláh – Fakulta sociálních studií MU, Brno / Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno

Léna Pellandini-Simanyi – Eötvös Loránd University, Budapest

Tereza Pospíšilová – Fakulta humanitních studií UK, Praha / Faculty of Humanities, Charles University, Prague

Markéta Rulíková – Williams College, Williamstown

Dan Ryšavý – Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci / Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

Ronnie Schöb – Freie Universität Berlin

Shalom Schwarz – The Hebrew University of Jerusalem

Marek Skovajsa – Fakulta humanitních studií UK, Praha / Faculty of Humanities, Charles University, Prague

Tomáš Sobotka – Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital, Vienna

Cinzia Solari – University of Massachusetts, Boston

Petr Soukup – Fakulta sociálních věd UK, Praha / Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague

Adéla Souralová – Fakulta sociálních studií MU, Brno / Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno

Barbora Spalová – Fakulta sociálních věd UK, Praha / Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague

Jan Spousta – Česká spořitelna, a.s., Praha / Prague

Tereza Stöckelová – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha / Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, Prague

Csaba Szaló – Fakulta sociálních studií MU, Brno / Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno

Karel Šima – Filozofická fakulta UK, Praha / Faculty of Arts, Charles University, Prague

Olga Šmídová Matoušová – Fakulta humanitních studií UK, Praha / Faculty of Humanities, Charles University, Prague

Ondřej Špaček – Fakulta humanitních studií UK, Praha / Faculty of Humanities, Charles University, Prague

Tomáš Urbánek – Filozofická fakulta MU, Praha / Faculty of Arts, Charles University, Prague

Jiří Večerník – Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha / Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, Prague

Lucie Vidovićová – Fakulta sociálních studií MU, Brno / Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno

Kateřina Vráblíková – The Ohio State University, Columbus

Václav Walach – Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni / Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia, Pilsen

Claire Wallace – University of Aberdeen

Carol Walther – Northern Illinois University, DeKalb

Kateřina Zábrodská – Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha / Institute of Psychology, Czech Academy of Sciences, Prague

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz