Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2019

Czech issue

Content

Articles

Lukáš Slavík, Pavel Pospěch:
Youtubing as the Construction, Destruction and Restoration of Privacy [135]

Markéta Šetinová, Jana Klímová Chaloupková:
The Role of Cognitive Abilities in Assortative Mating: Partner Preferences of Young Adults [161]

Hana Daňková, Josef Bernard, Petr Vašát:
Using the Respondent-Driven Sampling Method to Survey Homeless Populations: Basic Principles, Application and Practical Recommendations [189]

Petr Soukup:
The Use of Statistical and Substantive Significance in the Czech Social Sciences [215]

Jubilee

Tomáš Kostelecký:
Michal Illner oslavil 85. narozeniny [255]

Obituary

Jakub Mlynář:
Teorie a praxe fenomenologické sociologie: George Psathas (1929–2018) [259]

Review Essay

Martin Vašek:
Ulrich Beck na hranici sociológie náboženstva a filozofie náboženstva [263]

Book Review

Ondřej Špaček:
Dana Hamplová, Tomáš Katrňák (eds.): Na vzdělání záleží. Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti [273]

Marie Pospíšilová:
Adéla Souralová a kolektiv: Péče na prodej. Jak se práce z lásky stává placenou službou [276]

Václav Orcígr:
Jan Charvát, Bob Kuřík a kol.: Mikrofon je naše bomba. Politika a hudební subkultury mládeže v postsocialistickém Česku [279]

Jan Pokorný:
Aleš Vlk, Jaroslav Drbohlav, Tomáš Fliegl, Vladimír Hulík, Šimon Stiburek a Václav Švec: Studijní neúspěšnost na vysokých školách. Teoretická východiska, empirické poznatky a doporučení [282]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz