Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1995

Pavel Machonin, Milan Tuček:
There are Many Roads Leading to the Understanding of Historical Change [230]

Machonin, Pavel, Milan Tuček. 1995. „There are Many Roads Leading to the Understanding of Historical Change.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (2): 230-236

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz