Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1995

Petr Matějů:
How Not to Make Historical Comparison Empirically [221]

Matějů, Petr. 1995. „How Not to Make Historical Comparison Empirically.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (2): 221-229

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz