Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1995

Jiří Večerník:
Economic and Political Man. Hardship and Attitudes in the Czech Republic and Central Europe [157]

Večerník, Jiří. 1995. „Economic and Political Man. Hardship and Attitudes in the Czech Republic and Central Europe.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (2): 157-178

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz