Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1995

Jiří Večerník:
Introduction [115]

Večerník, Jiří. 1995. „Introduction.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3 (2): 115-116

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz