Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1996

Iva Křížová:
Population and Development Review, Vol. 20 (1994), No. 3 [125]

Křížová, Iva. 1996. „Population and Development Review, Vol. 20 (1994), No. 3.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (1): 125

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz