Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1996

Ludmila Fialová:
To Jubilee of life of Zdeněk Pavlík [120]

Fialová, Ludmila. 1996. „K životnímu jubileu Zdeňka Pavlíka.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (1): 120-122

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz