Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1996

Karel Hrubý:
Man in image of Civilizations. To 80th birthday of Professor Jaroslav Krejčí [118]

Hrubý, Karel. 1996. „Člověk v obrazu civilizací. K osmdesátým narozeninám prof. J. Krejčího.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (1): 118-119

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz