Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1996

Jan Pochman:
Conference ”Centennial Anniversary of Masaryk’s ‘Czech Question’” [116]

Pochman, Jan. 1996. „Konference “100 let Masarykovy ‚České otázky‘”.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (1): 116-117

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz