Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1996

Jaroslav Kapr:
Communication with Public Eye [109]

Kapr, Jaroslav. 1996. „Miroslav Foret: Komunikace s veřejností.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (1): 109-110

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz