Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1996

Radim Marada:
Paul G. Lewis: Central Europe Since 1945 [108]

Marada, Radim. 1996. „Paul G. Lewis: Central Europe Since 1945.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (1): 108-108

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz