Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1996

Jan Sedláček:
Open Society and Its Enemies I. Bewitching with Plato [103]

Sedláček, Jan. 1996. „Karl Raimund Popper: Otevřená společnost a její nepřátelé I. Uhranutí Platónem.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (1): 103-107

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz