Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1996

Petr Mareš:
Systemic Sociology: Problem of Operationalisation [101]

Mareš, Petr. 1996. „Jiří Buriánek: Systémová sociologie: Problém operacionalizace.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (1): 101-102

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz