Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1996

Karel Bertelmann:
The Sense of Conservatism [99]

Bertelmann, Karel. 1996. „Roger Scruton: Smysl konzervatismu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (1): 99-100

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz