Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1996

Miloslav Petrusek:
Sociology in Central-Eastern Europe 1956-1990 [97]

Petrusek, Miloslav. 1996. „Janusz Mucha, Mike F. Keen (eds.): Socjologia Europy Środkowo-Wschodniej 1956-1990.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (1): 97-98

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz