Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1996

Jadwiga Šanderová:
A short note to the discussion, who failed [95]

Šanderová, Jadwiga. 1996. „Krátká poznámka k diskusi, která se nepovedla.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (1): 95-96

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz