Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1996

Jan Řehák:
ultidimensional quality of the sociology and its comparation [91]

Řehák, Jan. 1996. „Mnohorozměrná kvalita sociologie a její komparace.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (1): 91-94

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz