Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1996

Pavel Machonin:
In Memoriam Dragoslav Slejška [89]

Machonin, Pavel. 1996. „Za Dragoslavem Slejškou.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (1): 89-90

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz