Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1996

Martin Čihák:
Rumour and Dream [79]

Čihák, Martin. 1996. „Fáma a sen.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (1): 79-88

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz