Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1996

Ilja Šrubař:
Neoliberalism, Transformation and Civil Society [67]

Šrubař, Ilja. 1996. „Neoliberalismus, transformace a občanská společnost.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (1): 67-78

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz